Fraksjonert erbium YAG laser
Fraksjonert erbium YAG laser er en ablativ laser som bruker fraksjonsteknologi. Det innebærer at det benyttes lys som kun inneholder en enkelt bølgelengde, i motsetning til lyset vi omgir oss i til daglig som inneholder mange ulike bølgelengder.

Fraksjonert erbium YAG laser er sammen med fraksjonert CO2 laser den kraftigste og en av den mest effektive laseren på markedet for behandling av rynker, stekkmerker og for skin- resurfacing, samt til behandling av arr.

Hva er en fraksjonert ablativ erbium YAG laser?
Ablative lasere er lasere som ikke bare behandler de dypere lagene i huden, men som også behandler hudoverflaten, såkalt ablativ skin- resurfacing. Ablative lasere gir derfor en betydelig mer merkbar effekt enn ikke- ablative lasere, men samtidig er helingstiden og sannsynligheten for bivirkninger også større.

Fraksjonerte lasere sender ut laserstrålen i mange oppdelte små laserstråler, isteden for en samlet laserstråle som treffer hele hudflaten. Dette gjør at ca. 70 % av hudoverflaten "spares" ved laserbehandlingen. Fraksjonsteknologien gjør slik at man kan oppnå bedre resultater med betydelig færre bivirkninger.Hvordan virker fraksjonerte erbium YAG lasere?
Ved bruk at fraksjonerte erbuim YAG- laserne produseres det tusenvis av enkeltstående små laserstråler isteden for en samlet laserstråle. Det betyr at store deler av huden som laserbehandles "spares", dermed oppnår man mindre bivirkninger og kortere helingstid.

De fraksjonerte erbium YAG laserne er ablative, det vil si at laseren varmer opp vannet i det ytterste hudlaget som gjør at dette hudlaget etter hvert skaller av og skiftes ut. Det innebærer at de ablative laserne er svært effektive og resulterer i store kosmetiske forbedringer.

I tillegg til å behandle det ytterste hudlaget, behandler også erbuim YAG laseren det midterste hudlaget, der laseren stimulerer til økt produksjon av kollagen og elastin. Dette gir en hudoppstrammende- og hudforyngende effekt.

De fraksjonerte erbium YAG laserne er derfor blant de aller mest effektive laserne til behandling av rynker, strekkmerker, dype pigmenteringer skin resurfacing og behandling av arr.Ablativ eller nonablativ, fraksjonert eller ufraksjonert?
Ablative ufraksjonerte lasere gjør ofte at man må være borte fra jobb i 2-3 uker etter behandlingen og gir ofte rødhet og ubehag som varer noen måneder etter dette. Man trenger vanligvis bare en enkelt behandling for ønsket resultat.

Ablative fraksjonerte lasere gjør at man er helet allerede etter ca. 1 uke etter behandlingen. Man trenger vanligvis bare en enkelt behandling for å oppnå ønsket resultat.

Nonablative lasere gir kortere helingstid, som regel bare noen få dager. Men en trenger derimot ofte flere behandlinger, vanligvis 4-6 behandlinger, med noen uker mellom hver behandlingssekvens.Hvor mange behandlinger trengs for å oppnå ønsket effekt?
Antall behandlinger som trengs for ønsket resultat varierer fra person til person, av hva man behandles for og hvor uttalte forandringer man skal behandle er. I tillegg er antall behandlinger avhengig av din hud.

Vanligvis anbefaler vi i Klinikken Odden ca 1-3 behandlinger for best mulig effekt. Mindre rynker, furer og uregelmessigheter i huden vil gjerne bli betydelig bedre allerede kort tid etter første behandling. Den oppstrammende effekten dypere i huden, som skyldes økt kollagen produksjon, tar derimot flere måneder.